A apărut volumul Les Fleurs artificielles — Pour une dynamique de l’imitation de Michael Lucken. Analizând opere reprezentative ale Japoniei moderne, precum filmele lui Kurosawa sau anime-urile lui Miyazaki Hayao, autorul abordează în mod original problema “imitării / copierii” modelelor străine în artele japoneze. După cum mărturiseşte autorul în prefaţă, analiza sa are ca scop “de restituer au paradigme imitative toute sa dynamique, sa dimension ludique bien sûr, mais aussi sa profondeur et son exigence morale (…)”.

Michael Lucken este profesor la INALCO (L’Institut National Des Langues et Civilisations Orientales) şi este autorul unei serii de lucrări de istoria artei precum L’art du Japon au vingtième siècle: pensée, formes, résistence (Hermann, 2008).

Volumul Les Fleurs artificielles — Pour une dynamique de l’imitation a fost realizat în cadrul unui proiect susţinut de l’Institut Universitaire de France care permite difuzarea sa în formă electronică. Prin bunăvoinţa autorului, volumul poate fi vizualizat aici.