ESCR (UK Economic and Social Research Council) acordă trei burse doctorale la North West Doctoral Training Center pentru diferite domenii, inclusiv domeniul studiilor japoneze. În acest domeniu doctoranzii pot studia sub îndrumarea unor profesori foarte cunoscuţi, precum Sharon Kinsella (sociologie, studii culturale), Mara Patessio (istorie modernă) sau Peter Cave (antropologie, societate modernă).

Detalii despre burse aici.