Centrul de Studii Japoneze (CSJ) al Universităţii din Bucureşti, primul cu acest profil din ţară, a fost înfiinţat în 2010 prin Ordinul Rectorului din data de 20 iunie. CSJ este un centru de cercetare fără personalitate juridică, subordonat Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi Rectoratului Universităţii.

Înfiinţarea CSJ a venit ca o urmare firească a numeroaselor proiecte de cercetare şi programe de colaborare în domeniul studiilor japoneze pe care Secţia de Japoneză a Universităţii din Bucureşti le-a derulat în ultimii ani. Unul dintre principalele obiective ale CSJ este de a constitui un nucleu de cercetători (profesori, doctoranzi, masteranzi etc.) atît de la Universitatea din Bucureşti, cît şi de la alte instituţii din România sau din străinătate, care să se implice în activităţi de cercetare pe diverse teme, pe baza surselor japoneze originale.

Deschiderea oficială a CSJ a avut loc pe 25 august 2010, în Aula Magna a Universităţii din Bucureşti. Ceremonia s-a bucurat de prezenţa prof. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii din Bucureşti, a E.S. Natsuo Amemiya, Ambasadorul Japoniei la Bucureşti, a domnului Hideki Katō , Preşedinte al Tokyo Foundation, a domnului Yoshiyuki Nishizawa, asistent special al preşedintelui Japan Foundation, şi a doamnei Sânziana Dragoş, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

————————————————————————

[Extras din statut]

Centrul de Studii Japoneze (CSJ) are ca scop dezvoltarea cunoaşterii în domeniul studiilor japoneze în România, atît prin cercetare fundamentală, cît şi prin cercetări avansate. CSJ stimulează activitatea de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare şi urmăreşte, prin adoptarea unor strategii eficiente de lucru în echipă, integrarea în proiectele de cercetare a tinerilor masteranzi şi doctoranzi provenind din facultăţile universităţii.

CSJ urmăreşte formarea tinerilor cercetători, sprijină organizarea de întîlniri periodice între specialişti din ţară şi din străinătate, de colocvii şi conferinţe, precum şi constituirea de grupuri de interes special, grupuri de lectură sau cercuri pe diverse teme din domeniul studiilor japoneze.

CSJ stimulează publicarea rezultatelor cercetării în volume colective şi în reviste româneşti sau străine. De asemenea, CSJ îşi propune editarea unei reviste româneşti de studii japoneze la standarde de calitate internaţionale.

CSJ stimulează schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese de studii japoneze. De asemenea, va iniţia şi realiza proiecte interdisciplinare (în colaborare cu specialişti în ştiinţele educaţiei, antropologi, sociologi, arhitecţi etc.)

CSJ va iniţia şi va realiza un proiect de traducere şi editare critică a unor texte fundamentale din cultura japoneză (de literatură, filosofie, antropologie, lingvistică etc.).

CSJ urmăreşte şi stabilirea unei legături între cercetarea universitară şi învăţămîntul preuniversitar, organizînd întîlniri, discuţii şi programe de perfecţionare pentru profesorii de limba japoneză din ciclul gimnazial şi liceal.

CSJ este deschis pentru cooperare academică, intra- şi inter-disciplinară, cu specialişti şi unităţi de cercetare din cadrul Universităţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. De asemenea, CSJ poate oferi servicii de cercetare şi consultanţă partenerilor interesaţi.